Loading...


Schottischer Abend / Highland Games

15.06.2022 Schottischer Abend (findet statt!)

Ein schottischer Abend mit Live Musik und Whisky-Verkostung vom Feinsten.

Weitere Infos:

  • Einlass ab 18:00 Uhr
  • Eintritt 5,– Euro

(Seit langem schon eine Tradition, um bei authentischer Stimmungsmusik zusammen mit Freunden und Bekannten zünftig zu feiern.)

Highland Games auf 2023 verschoben

Aus organisatorischen Gründen verschieben wir die Highland Games auf nächstes Jahr, Donnerstag (Feiertag Fronleichnam), 8. Juni 2023. Der Schottische Abend am Mittwoch, 15. Juni 2022, findet statt.“

Highlandgames Aftermovie

Geschichte

Die Highland Games sind traditionelle Veranstaltungen mit sportlichen Wettkämpfen. Diese waren ursprünglich Bestandteil der Treffen(Gatherings) schotticher Clans in den schottischen Highlands.
Stammen aus der Zeit der keltischen Könige in Schottland. Sie wurden ausgetragen, um die stärksten und schnellsten Männer Schottlands zu finden, die dann oft für den König Leibwächter und Boten wurden.

In Schottland gibt es jährlich bis zu 100 Highland Games, die durch die Scottish Highland Games Association (SHGA) organisiert werden. Weltweit werden Highland Games von der International Highland Games Federation (IHGF) organisiert; diese veranstaltet seit 1980 auch Weltmeisterschaften.
Die Highland Games werden von traditioneller Musik, besonders dem Dudelsackspiel und Tänzen begleitet.

In Deutschland vergibt der DHGV seit 2009 jedes Jahr die offiziellen deutschen Meisterschaften für Einzelwettkämpfer (A-Heavys und Frauen) an einen Veranstalter. Die ersten deutschen Meisterschaften für Mannschaften wurden am 4. September 2010 in Rüsselsheim auf den Mainland Games ausgetragen.
Die in Deutschland ausgetragenen Mannschaftsbewerbe erfreuen sich bei Teilnehmern und Zuschauern großer Beliebtheit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

15.06.2022 Skotský ve?er

Vstupné: 5,00 EUR

16.06.2022 Highland Games

7. Oficiální mistrovství Bavorska ve skotských hrách na zámku Guteneck u Nabburgu za?íná v 11 hodin dopoledne. Týmy z celého Bavorska budou soupe?it o bavorskou korunu Highlander?. V deseti klasických disciplínách budu jednotlivé klany m??it své síly a budou hledat vít?ze. Sout?že prob?hnou podle oficiálních podmínek n?meckého svazu skotských her Deutschen Highland Games Verband (D.H.G.V. e.V.). V 11:00 hodin zahájí hry slavností pr?vod klan? v sukních za doprovodu dudácké kapely. Mistrovství bude fundovan? a zábavn? moderovat Jürgen Stickelbrock, prezident n?meckého svazu skotských her.


Nejpozd?ji do 10.00 h. P?ihlášky družstev
11.00 h. Slavnostní pr?vod tým? za doprovodu dudák?
11.30 h. Zahájení mistrovského klání
18.00 h. Vyhlášení vít?z?

O stravování a ob?erstvení je postaráno. V nabídce budou tentokrát skotské speciality a ochutnávka whisky.
Program pro d?ti: výtvarná dílni?ka a zábavné sout?žní disciplíny.
Vstupné: 5,00 EUR, d?ti do 12 let vstup zdarma
Psi mají povolený vstup.

INFO: Pokud nemáte možnost sestavit vlastní tým a chcete se zú?astnit, kontaktujte Matthiase Hartingera emailem: m.hartinger@whisky-and-talk.de Mužský i ženský tým s názvem Scottish Games and Whisky Club hledají do svých ?ad posily (kategorie muži, ženy a mix).

10 týmových disciplín

Stone of Manhood: hod závažím do výšky, betonové koule nebo kameny musí být vyzvednuty na podest do výšky 1 m
Vrh pytlem slámy: pytel slámy musí být vidlemi p?ehozen p?es nastavenou la?ku
Vrh kamenem: úkolem je kámen vážící 6-10 kg hodit co možná nejdál, stejn? jako u vrhu koulí
Slalom s kládou: celý tým musí s kládou na ramenou prob?hnout slalomem co nejrychleji mezi 5 p?ekážkami
Vrh kladivem: na ?et?zu zav?šené závaží o váze 12,7 kg musí být z místa vrženo co nejdál. Není povolen žádný rozb?h ani oto?ka.
Štafeta s kládou: rozp?lenou kládu o váze 70 kg, která je upevn?ná na lan?, musí každý ?len týmu štafetovým systémem táhnout po ozna?ené dráze - vzdálenost zhruba 15 metr?
Timberwalk: tzv. farmá?ský b?h, každý ?len týmu musí po vyzna?ené dráze jednu minutu nést dva 2 metry dlouhé kmeny o váze ca. 15 kg
Hod podkovou: ze vzdálenosti ca. 5-6 metr? se hází 3x 3 podkovy na cíl do ur?ených kruh?
Cabertoss: vrhání kládou, p?i kterém musí kmen ve vzduchu ud?lat polovi?ní obrat a p?istát „na hlav?“
Tug of War: p?etahování družstev lanem, královská disciplína je vyvrcholením skotských her. Jednotlivé týmy bojují v systému k.o.

Highlandgames Aftermovie